Sarana dan Prasarana

Sekolah Terpadu ABK ERHA sudah memiliki:

 

NO

JENIS

 

JUMLAH

SATUAN

1 Kelas individu :

6

ruang
2 Kelas besar :

2

ruang
3 Bilik terapi :

1

ruang
4 Ruang tunggu :

1

ruang
5 Ruang guru :

1

ruang
6 Ruang bermain indoor :

1

ruang
7 Ruang bermain outdoor :

2

Bidang
8 Taman bermain :

1

Bidang
9 Taman lalu lintas :

1

Bidang
10 mushola :

1

Buah
11 toilet :

4

Ruang
12 halaman :

1

Bidang
13 Tempat parkir :

1

Tempat
14 gudang :

1

Ruang
15 Ruang tamu :

1

Ruang

 

Media belajarmengajar :

NO

JENIS

 

JUMLAH

SATUAN

1 Meja kursi khusus ABK :

10

Pasang
2 Meja kursi kelas :

10

Pasang
3 Meja kursi guru :

15

Pasang
4 Meja kursi tamu :

1

set
5 Almari kelas :

8

buah
6 Almari kantor :

5

buah
7 Rak gudang :

4

buah
8 Kolam bola :

1

buah
9 Papan tulis putih :

4

buah
10 tandu :

2

buah
11 Cermin besar :

2

buah
12 Papan keseimbangan :

2

buah
13 Tongkat lipat :

10

buah
14 Alat bantu bicara :

4

buah
15 Sarana ibadah :

4

set
16 Sarana kebersihan :

4

buah
17 Tempat tidur :

2

buah
18 karpet :

2

buah
19 tikar :

2

buah
20 puzle :

5

buah
21 Miniature benda :

4

buah
22 Gambar – gambar :

buah
23 matras :

2

buah
24 kasur :

2

buah
25 Bantal :

4

buah
26 selimut :

4

buah